Strona zawiera elementy flash'owe. Aby pobrac Adobe Flash Player kliknij tutaj.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEKLARACJI ZGODNOŚCI CE

Deklaracja Zgodności CE dostarczana jest wraz z urządzeniem i potwierdza, że produkt:

urządzenie "FLUORESAVE" (modele D12, D20, D32)

spełnia wszystkie wymogi ujęte w klauzulach:


Instalacja pracująca w Zespole Szkół Nr. 1 w Krakowie

Dyrektywy 89/336/EEC - kompatybilność elektromagnetyczna, uzupełnionej przez 92/31/EEC i 93/68/EEC:

 • EN50081-1:1992, PN-EN 61000-6-3:2004+A11:2006
 • EN50082-1:1998, PN-EN 61000-6-1:2004+JS1:2006(U)
 • EN61000-3-2:2000, PN-EN 61000-3-2:2006(U)
 • EN61003-3:1995, PN-EN 61000-3-3:1997+A1:2005+A2:2006(U)+JS1:2006(U)

Dyrektywy 73/23/EEC dotyczącej urządzeń niskonapięciowych, uzupełnioną przez 93/68/EEC numer:

 • BSEN 61010-1:2001, PN-EN 61010-1:2004

Niemieckiego standardu VDE na zgodność audytu z warunkami produkcji - Reg. Nr A873,

Australijsko-azjatyckimi:

 • AS/NZS 4051,
 • AS/NZS 3100,
 • AS/NZS 60335.
Artykuły prasowe można znaleźć w języku angielskim w Google pod hasłem "fluoresave", między innymi:
 1. www.fluoresave.com patrz PRESS (pdfy)
 2. www.Krans.com
 3. www.smartenergycentre.com patrz pdfy artykułów w Articles & Publications
oraz w języku polskim:

Dyrektywy WEEE/2002/96/EC - o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, oraz dyrektywy 2002/95/WE - w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Modele urządzeń FLUORESAVE D12, D20 i D32 opatrzone są znakiem CE z podaniem numeru dopuszczającej jednostki notyfikującej VDE numer A 873, oraz spełniają warunki przewidziane przepisami na wydanie Certyfikatu Zgodności Chief Electric Inspector, State Victoria, Australia, oraz Certyfikatu HSB Global Standards, Beijing, poświadczającego, że Beijing Vantone Electric Co.,Ltd., spełnia warunki zarządzania systemem jakości GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 dla produktu "Fluorescent Lamp Computer Energy Saver". Zalecenia instalacyjne i eksploatacyjne zawarte są w instrukcji obsługi.

REFERENCJE


strona główna | o produkcie | o firmie | zastosowanie | normy i referencje | oferta | informacje dodatkowe top do góry