fluoresave EN

In 33 countries users save up to 30% of energy after connecting the Fluoresave unit to a circuit of fluorescent or metal halide lamps. No service! When working through 3 shifts the cost of investment returns in less than one year.

fluoresave PL

W 33 krajach - po włączeniu urządzenia Fluoresave do obwodu lamp fluoroscencyjnych lub halogenkowych - użytkownicy oszczędzają około 30% energii. Urządzenie nie wymaga obsługi! Przy pracy na 3 zmiany koszt inwestycji zwraca się już w okresie poniżej jednego roku.

fluoresave RU

В 33 странах потребители люминесцентных и галогенных ламп экономят oкoлo 30% элеткроэнергии поcле установки прибора Fluoresave в цепи освещения. Прибор не требует технического обслуживания! Срок окупаемости инвестиции при работе в 3 смены - менее одного года.